TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|P28572|NTGL_RAT Sodium- and chloride-dependent glycine transporter 1 (GLYT-1) - Rattus norvegicus (Rat).
MAVAHGPVATSSPEQNGAVPSEATKKDQNLTRGNWGNQIEFVLTSVGYAVGLGNVWRFPYLCYRNGGGAFMFPYFIMLVF
CGIPLFFMELSFGQFASQGCLGVWRISPMFKGVGYGMMVVSTYIGIYYNVVICIAFYYFFSSMTHVLPWAYCNNPWNTPD
CAGVLDASNLTNGSRPTALSGNLSHLFNYTLQRTSPSEEYWRLYVLKLSDDIGDFGEVRLPLLGCLGVSWVVVFLCLIRG
VKSSGKVVYFTATFPYVVLTILFVRGVTLEGAFTGIMYYLTPKWDKILEAKVWGDAASQIFYSLGCAWGGLITMASYNKF
HNNCYRDSVIISITNCATSVYAGFVIFSILGFMANHLGVDVSRVADHGPGLAFVAYPEALTLLPISPLWSLLFFFMLILL
GLGTQFCLLETLVTAIVDEVGNEWILQKKTYVTLGVAVAGFLLGIPLTSQAGIYWLLLMDNYAASFSLVVISCIMCVSIM
YIYGHRNYFQDIQMMLGFPPPLFFQICWRFVSPTIIFFILIFTVIQYRPITYNHYQYPGWAVAIGFLMALSSVICIPLYA
LFQLCRTDGDTLLQRLKNATKPSRDWGPALLEHRTGRYAPTTTPSPEDGFEVQPLHPDKAQIPIVGSNGSSRLQDSRI