TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|Q03770|SSY1_YEAST Putative amino-acid permease SSY1 - Saccharomyces cerevisiae (Baker's yeast).
MSSVNQIYDLFPNKHNIQFTDSHSQEHDTSSSLAKNDTDGTISIPGSIDTGILKSIIEEQGWNDAELYRSSIQNQRFFLT
DKYTKKKHLTMEDMLSPEEEQIYQEPIQDFQTYNKRVQREYELRERMEEFFRQNTKNDLHILNEDSLNQQYSPLGPADYV
LPLDRYSRMKHIASNFFRKKLGIPRKLKRRSHYNPNAEGHTKGNSSILSSTTDVIDNASYRNIAIDENVDITHKEHAIDE
INEQGASGSESVVEGGSLLHDIEKVFNRSRATRKYHIQRKLKVRHIQMLSIGACFSVGLFLTSGKAFSIAGPFGTLLGFG
LTGSIILATMLSFTELSTLIPVSSGFSGLASRFVEDAFGFALGWTYWISCMLALPAQVSSSTFYLSYYNNVNISKGVTAG
FITLFSAFSIVVNLLDVSIMGEIVYVAGISKVIIAILMVFTMIILNAGHGNDIHEGVGFRYWDSSKSVRNLTYGLYRPTF
DLADAGEGSKKGISGPKGRFLATASVMLISTFAFSGVEMTFLASGEAINPRKTIPSATKRTFSIVLISYVFLIFSVGINI
YSGDPRLLSYFPGISEKRYEAIIKGTGMDWRLRTNCRGGIDYRQISVGTGYSSPWVVALQNFGLCTFASAFNAILIFFTA
TAGISSLFSCSRTLYAMSVQRKAPPVFEICSKRGVPYVSVIFSSLFSVIAYIAVDQTAIENFDVLANVSSASTSIIWMGL
NLSFLRFYYALKQRKDIISRNDSSYPYKSPFQPYLAIYGLVGCSLFVIFMGYPNFIHHFWSTKAFFSAYGGLMFFFISYT
AYKVLGTSKIQRLDQLDMDSGRREMDRTDWTEHSQYLGTYRERAKKLVTWLI