TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q0EEG1|Q0EEG1_BOMMO Candidate olfactory receptor OS=Bombyx mori GN=BmOR17 PE=2 SV=1
MHEFVINVQNETTKLYDQLNIILYILGLQGIWVDEIKLSRRFHVFFKVVTFILHIMCGMFAGLQFFAIFTQNSLNSQQKS
DVIVIGISNPMAYIFCINFIRNRNEIKDLFYHLAVVLKIYYNDVEIEKSMVNKIKSYLSTYVFASITILVSNGIIAFFQT
INSDEPFLGIITAWPDKTDTSKTASYARIGFYLFWCIHFFRISTVFAVIVCILISIKYQYKILCSYFESLNKIFDDETSS
HEVKEAEFENAFCNGIKIHTQIIWCVRRCQIMCRTVFSANIMLDTFVLVILMLAMVNSENDFYGLCSQMSSVLVTVVLMA
FFMWTAGDINVQASQLPDAIYGSGWYNCRGKSSARIRSLVTISMNKAQQPILMWALGFVELSHKNFVAIIKSAYSVFSVF
Y