TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q53482 ALPHA-TOXIN - Clostridium septicum.
MSKKSFAKKVICTSMIAIQCAAVVPHVQAYALTNLEEGGYANHNNASSIKIFGYEDNEDLKAKIIQDPEFIRNWANVAHS
LGFGWCGGTANPNVGQGFEFKREVGAGGKVSYLLSARYNPNDPYASGYRAKDRLSMKISNVRFVIDNDSIKLGTPKVKKL
APLNSASFDLINESKTESKLSKTFNYTTSKTVSKTDNFKFGEKIGVKTSFKVGLEAIADSKVETSFEFNAEQGWSNTNST
TETKQESTTYTATVSPQTKKRLFLDVLGSQIDIPYEGKIYMEYDIELMGFLRYTGNAREDHTEDRPTVKLKFGKNGMSAE
EHLKDLYSHKNINGYSEWDWKWVDEKFGYLFKNSYDALTSRKLGGIIKGSFTNINGTKIVIREGKEIPLPDKKRRGKRSV
DSLDARLQNEGIRIENIETQDVPGFRLNSITYNDKKLILINNI