TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|Q66S17|Q66S17_THANI Natterin 3 precursor - Thalassophryne nattereri (Niquim).
MKLSVLVVTLLAVSWTSAQPETFSIQTKEANMNPEPANIRVARSSSAQSNLQWNYWDGQGAVPDGAVSIWNGEEKRTDYV
CSCGCSSGFYSTKTGANCHYAYGETEKTCSGFSILVNRDNFENLEWKGGSDGSVPKNAVEVCEKVYVGKNKYGLGKVHTK
HEALFLPWHGEEHWYKDYEVLTVNDDVVKQELTQVNYKLDAAHPIKNPPETLRRSSASNSQCRPITKTVALEKAIQTEQS
WDVTSTVTFGVESSITAGIPDIASATVSVSVETSLSVSLGSTTTKTTTHTVSVIVTVPPNHYCPVTMVATKYTADIPFTG
KMTRTYRNGQKRTTSITGTYRAIQVGEIRADVQRCSEIAGAKPC