TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|Q7Z429|LFG1_HUMAN Protein lifeguard 1 OS=Homo sapiens OX=9606 GN=GRINA PE=2 SV=1
MSHEKSFLVSGDNYPPPNPGYPGGPQPPMPPYAQPPYPGAPYPQPPFQPSPYGQPGYPHGPSPYPQGGYPQGPYPQGGYP
QGPYPQEGYPQGPYPQGGYPQGPYPQSPFPPNPYGQPQVFPGQDPDSPQHGNYQEEGPPSYYDNQDFPATNWDDKSIRQA
FIRKVFLVLTLQLSVTLSTVSVFTFVAEVKGFVRENVWTYYVSYAVFFISLIVLSCCGDFRRKHPWNLVALSVLTASLSY
MVGMIASFYNTEAVIMAVGITTAVCFTVVIFSMQTRYDFTSCMGVLLVSMVVLFIFAILCIFIRNRILEIVYASLGALLF
TCFLAVDTQLLLGNKQLSLSPEEYVFAALNLYTDIINIFLYILTIIGRAKE