TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|Q86LR2|HLYS_CHLVR Hydralysin - Chlorohydra viridissima (Hydra) (Hydra viridis).
MGKELLTFSDLTWLDSSPDTVRSAFTREYGTTPDGIALNSEGYFGYHSPPITEQYGRPCYKQTGETKITLQELGPSTDAV
LGNSTAVNRGDSSIDLTVSVEGKWSDSTSWSTSTETGVKMSSEFEVEGAFKMGGEFSLTLSVGKSGSSSVEKTSTSSVQV
TVPPRSKVVVSMVGIMKKEKVFFEVPVTVDGSFGANFPSTVQGHYFWFMDARSCLNKTSGVIKGTIDHANVFDVSVEVGP
SEPL