TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>sp|Q8BMT9|HHAT_MOUSE Protein-cysteine N-palmitoyltransferase HHAT OS=Mus musculus GN=Hhat PE=2 SV=1
MLPGWELTLCLLVSLGFHFRSFYEVYKVSREHEEELDQEFELEMDTLFGGLKKDPTDFEWNFWMEWGKRRLVWLFIGHMA
VSQLATLLTKKHRPWIVMVYGMWACWCVLGAPGVVMVLLHSTIAFCVAQFRSVLLSWLCSLLLLSTLRLQSVEEVKRRWY
KTENEYYLLQFTLTVRCLYYTSFSLELCRQPPSAQPTPSAQGASHSYPWLLTYVFYYPVFHNGPILNFPEFFRQMQQPEL
NSLQHSLCIVAKGLGRLLCWWWLAELMVHLMYMHALYSSAPLLESVSCWTLGGLALAQVLFFYVKYLVLFGVPALLMRLD
GLTPPPLPRCVSTMFSFTGMWRYFDVGLHNFLIRYVYIPLGGSQHGLLGTLLSTATTFAFVSYWHGSYEDLWCWAALNWL
GVTVESGVRRLLETPCVRETLARHLSPQAHHRLHALLAACSTSMLILFNLVFLGGIQVGKTYWNRIFLQGWPWVTLSVLG
FLYCYSHVDIAWAQTYTVL