TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>tr|R4JMX4|R4JMX4_9CAUD Spanin OS=Pseudoalteromonas phage RIO-1 GN=RIO-1_6 PE=4 SV=1
MMLTQGVLIVLLVAVALVLAACAVLTFVRFSLNASKWEGFWTLSSMLNALRITSTSSEWYSKGGKRYTVQPYGTMFVVKV
GDKGVEFCDSLERIRHNWEDCYTNYWTKFETKEEAEEKLSKVESLSTKTEVGDAKYLLYLVPIAAVLDVIWYLFCMSPVA
TVSVVSTVVLTFSTRWLSGKLSDTVSKTKENTDDIKVLKSKQK