TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
>XP_013020927.1 pig-M [Schizosaccharomyces cryophilus OY26]
METYLEIFVYYHLFPLLGIALVLRPSWLFKKWRQQWLTCMYLSLYYTAIVSFFFHLQLISIVPRKTIFTIAQVPVEEYLS
QFGHLLFTSSVYVFMKRRNYYVPQKFASGTWHVYLTIGLASAAVCVSAMDRSVLPWGSIIFFMCSLLAFLLCFRITVPRI
AAFKCISLCSAYAVFVQMQKSKSILISSPSLNTSSSYFPLACFSVYLVQGFCSITALEISDNLKQNKEQKLLLGSHKDLF
DSIKDICNEFSLDYEYAASTYLEPFIRLRLSFLCSWLLKSLHWKLLKENSSLNVRKTKSKAEDNDLKNSRISRDTEAKLM
KGVASLKSLDYKNASSFFASGILDSFLEWSDADITDDDRKRLHSVAHRCAQLRSFPSQHSEEIFAPSELSILDALSPEVN
EALLHYIFSLQSTVRLYHDKQFLKDRIIQNFLKSYYFHVYYPSMSACLLIVGFIIRVILINYGNWHDSKSALKYTDVDYF
VFTDAARYVSLGESPYMRDTYRYTPLLAIFLLPTQFGFPSWGKYMFSICDIVAGWIIIKILNRKLSLEKSLLYASFWILN
PLVAVISTRGNCEAILGVLSVALILLLERKHVWLTSFLLGFSVHFKIYPFIYGIAFLFYYADTSNKGSLWKRVACSVSVN
QIKILFGSLLIFTVCNLFMYTIYGRPFLEHTYIYHLGRTDHRHNFSAHHLSLYFESASKEKLTSFLAFFPQILLCTLIAA
VYSKKTFAGTLFAQTFAFVTFNKVCTSQYFLWYLIFLPLILPNSKLIGKKGLICLLLWIAGQAVWLINAYRLEILGNSVF
ITLWLSGLFFFTANVYILKTILECV