TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 25

MKLYTSFLFLLLYTVASSQIIGKVTDARSEPLPFVNIYIDNSSTGTTTNKDGNYELNIDALGTYTISFQFIGYTPEKKTV
QVSKLPYILNATLQEETTSLDEVVLNSGENPAYRIIREAIANRKTNLAKTNEFTADFYSRGLWRIEDAPEKILGQEIGDF
NGGLDSTRQGVIYLSETISEIKYKAPDNFKENIVASIVSGDDNGFSLNTAQESNISFYNNTINLNTQVISPIADYAFNYY
DYKLVGVFYDDLGHLINKIEVIPKRQNDPVFSGLIYISEDTYEIYGTALNITGKAIQIPFIETLVFTQNFKYSTIDSLWL
RTSQVVDFSFAFFGVKGNGRFTAVYSNYDFSPQFDSKTFGSEILTYESEANKKDSIFWKGVRPVPLTDEELTDYIKKDSI
QEIRGSKTYLDSVDRAENRFKVSDVLFGYHYKNSFKKYDFDISAPITNIHYNTVQGWNGSLTASFQKNQEEFNRKYWRLY
TTGNYGTSDEKLRLKAGYQQKFNNTSRPILSLEAGTETQQINSEEPIKLIVNDVASLFFERNYLKTYERQYAQIGYSQEL
INGLRFYGGASYERRIPLFNTTDQTFYPREDEQFTSNNPLQPLNEDSAPFVEHNIVKASLNAQLVFGQKYYSYPDGKYNT
RPDKYPVLFLGYEGGYGATVSDYNFHHLKARLAQAFNIGNKGRFGYNLRTGTFLNGEAISYLDFKHFNGNQTRIGTSNTY
LNNFNLLPYYALSTNDTYFEGHLEHDFKGYILNKIPLVNTLGFSLVLGAHTLNTTQNKPYTEYSVGFDNVGFGKFRFFRV
DYVTSNINGNKESAFIFGLKVLNLLGID