TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKKICLSVCAIGLLSSYAISQNVELDSSIVSASGFTQDIKEAPATINVISKKELQSKPYRDVAEAIADIPGVDLYASKGK
TGSYNITMRGITGYTLVLIDGRRQGIGGEVGPNGFNEISNSFLPPISSIERIEVIKGPMSTLYGSEALGGVVNIITKKVS
DKWETSVSLDALLNENKDWGNTYGTSIYSSGPLMNDKLGLTLRFREFYRQQSNVEFTNGSGQRVQGDQAQSPTKANNFNI
GTRISYLANDYNTFIFDIDFSRNHYDNKQGQLGTITSPGSAPDSLTGGYADIMEVDKFVTYLSHEGVYENFSITSGLQYN
RVSNNGREVVGQANQPFLGQNRDIVAEDIILDTKSVIPLGQSHILSAGGEYRLEKMQDKIANPTNFDQYLLAIFAEDEYS
IKDNLRLTFGARYNHHEIFGNNISPRAYLVYNPTDELTLKGGVSTGFRTPYANRLINGAYNYSGQGRFPIYGNPDLKEET
SLNYEIAAIYNNDLFYVSATGFLTNFKDKISTQRYDKGNMIPGIGTCDADRCFKAINHGKVEYKGIELGAGISPLDNLNV
NFAYTYLDSEVKEAQDKSVIGKPEQDSLKHNIMLKTEYSFYNKITPWIKGEWQIDRYMGDTNINREYYKDIFFASMGVRY
DINKQWSINAAIYNLFNKSFTDGWESYQNSGAPTWVNTYNRIEEGRRMYISINGSF
Create a helical wheel plot for a TMS: