TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKNTFFLLLLLGIFFYANAQQKPVFQKLRYEDDFTYLKADSTKTPYEKIKYIPLGKNDKYYASIGGEARLQYTYTVNNKW
GDESDDDGYLLSRYLLHANVQLGVFRTFFQLQSSLANGKTDPSPVDENQLDIHQAFLDIDFIRKENEQLTLRFGRQEMSY
GSQRLVAVREGPNSRLAFDGLKLFYKKNNWQSDAFFTHPIANKQGTFNDSFNENAKFWGSYTVIHKVPFIQNIDLYYLGL
WKSRAVFDDAVGAENRQSIGTRIWKNKGNWKYDFEGVYQFGNINQRTISAWTISSFACYTFENIKYTPEIGLKTEIISGD
KNSGDGYLQTFNPLYPRGAYFGLVALIGPSNLVDVHPSINFSLSEKWGLGIDYDIFWRQTISDGIYAPNMQLLYSGKDTT
ERFIGSQLISNVNYDMNNHLGFTLETGWFNAGSFLKEVGSGKDYFYAALTAQFKF
Create a helical wheel plot for a TMS: