TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 133 - 155
TMS 2: 167 - 187
TMS 3: 207 - 227
TMS 4: 235 - 253
TMS 5: 269 - 294
TMS 6: 420 - 440
TMS 7: 448 - 473
TMS 8: 736 - 758
TMS 9: 766 - 786

MSEQSCFHCGLEIPKDEEINFDEKTFCCTGCKTVYEIFSLNDLTCYYDFEKSPGATPQDIKGKYDFLDNESILAKVLEFQ
ESNTSIVSLNIPHIHCSSCIWILENLNRLNSGISSSQVNFPEKRVRITFNSEIVSLKEIAYLLSSIGYEPYISLENYETG
KTKVDRSLTYKLGVAFFCFGNIMLLSFPEYFEMKEFWLDSYKPFFRLLIFVLALPSFFYSASGYYVSAYKSIKSGMLNID
IPIALGIIVMFIRSTYDMLMDHGPGFFDSLASLVFFMLLGKMFQIKTYSFLSFERDFKSYFPIAVTRINSDASEESVPIY
DVLKGNRLLIRNQELIPVDGILISEKAEIDYSFVTGEAVPITKKSGDKVFAGGKQIGKVIEMEVLHSVSQSYLTQLWSNE
VFQKKVQQKHKTITDAISRYFTPILLLIAFAGFGYWIFIDANTAFNVFTAVLIVACPCALALTAPFTFGNILRIMGKQKM
YLKNALVIEQLDKVDTIVFDKTGTITTNKKSNIIYEGTNISDDNYLLIKNVLRGSNHPLSRMLYDFLPENKRIKIDDFQE
ITGKGILAVVEGKEIKIGSSSFVESPVAEVSEIERTALHIKIDNLYLGKFVFQNQYREGLEKLFATLSKEYNIKVLSGDN
DGERNTLEEILPNNTELVFNQKPEQKLEFIKGLQSQGKNVMMVGDGLNDAGALAQSNVGISVSENVNVFSPACDAILDAG
VFSKLNYFLKLSHKSILIIKMSFTLSLLYNVVGLAFAVTGNLNPLVAAIIMPLSTITIVSFVTIMSNYFSKSNLD