TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MTKTSTLLSVLICGGNLFANQGYEFFEKNIRPVLAESCYDCHNSLSKKEGGKKKSGLALDWKEPFLKGGDMGDTLIPGNS
KDSFLMATIRHEEEDMEMPAKAPKLSPEVIANFAKWIDMGAPDPRTTKPTKKDLENAIPWSTVRDKRAKWWSFKEVENHP
VPKVKNTRFQKQPIDAFIAEKQEDNQLKPLGKAQPETLIRRTSLVLLGLPPDYKDVLEFKKNPSQENFEKYVDKLLSSPK
FGERWARHWMDWYRFANTHGSEGDPNIPYAGVYRDYLIRALNEDIPYNQLLTEHIAGDLLKNPRINKDLKINESAIGPAH
FRMNPYGFGVTDAYAEQVTSTDNQIDVVSKAMLGITVSCARCHHHKFDPISQDDFHRFFGILDSTKMGNVLISTPDQLEI
NKKEIAELKKEIHKELADYWISQDHDFAALHKRANEVIDITKEMRKIPHNKRTEEQQVLFDRDRELRDFLNKSQTFYLFR
AKNGKDLENKINGLRDEIKKNKSFNDELRKSADLYLDFRQQSDLDKLKISGNSTANKVSPSGSFALFGENEYAVNGIYPR
GVYSHLISDKHAAVLMTNNFRATQKGMWLNGLGAHANMKAPVRNYPLSHGLLHPTHEFHANQNWKWNKPNHKWDYWRDER
LHFEIRTAKDAVHGRRNSDRSWFGMTELIIAKEEPRVIPVNFIEVLGEDLEISNQQQLMSAFKNALKQSLQAWKQGTMTD
AEAKYVDLMLKQGILNNELASMPQRLQKIINKYRELEKEIIIPKRAPGLHESEVLNSKLFVRGDHKKESHEVPRSFLEVF
SDKEYTSENSGRLQLAKDITSDTNPLKSRVLVNRLWNYVFGNGIVPSTDNFGLLGKKPTHPELLDYLALDFEKNNWSIKT
AIRKMMISETFQLSSEPSQENLDQDITNTYLSYYTPRRLDAEAIKDSLHFVGTKNYRSMRHDIIRNRLDKFNESFDFPVP
MTTMSKRNITNVPAQALLLMNGPIAKNMSNHLTGHVENRTKGKGPEAFIIGLYKRLYARNPEQAEIAACLEYLKNHKNNE
LALALLNSKEFIYVY