TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 25

MRNKILLSFFAASLLYGNDTCYSVQLLSSNKPFNYKSSFPQGAKIMHINRTYTLRYGCFDQVRDAKPALRRLKRQFPQAY
IVSTYRYRFKDGNSHTKSLQTFKKDLYFQPANTKKKHPSSLQKEESNIEEEIIPSPPIKTIVTQDATPQVSAPKQSIQKV
RKKSCFTIDLIESQNPIDNANLPLGTKIIQKYGMYIAQYGCFDTVTQAKPTWQRLKKEFPEAIIIPTTQEIVEETTEKLG
PIHKRFQTIHTLSPLQQKPKSSLPKPSFYKKVPTAHTKQSNCSSETEKNIVACRDKCIENKKNYPWENIDLDAVESYVNA
LVEQRIPKLTIPKSSTRSLSHILIGNEENTTYPTPQEKLNFYTTASLNINYGQTDTNGTRLDNQSLTVTAGLKYKYYFLP
LWYFFTDDRALLYLSKSKAETKFDVKELYISSDGLFDNQANFLIGRKYLKDKRAWYYKTSLDSVGIFNKHDLLLYELYGG
TRLTDSIVFNTGEDESLVNLKDTKFLIGHLSYEYLKDNTIEGFYIHEDGNLKNADWVGIRMQGKIERFNQDKISYWADVA
HANGSYKRLRTITTFPPITIQENKKIQGLGFDIGGKYTFTRYNSAIAASVAYGSGGGNLYRQPSLTNNRSNYLSKDISFR
RYGSFFNPELSNMWISSVYFVHHLWGDQNKTAIAALHNYMQDKASSTQYFASPYTYAPNGKKKNLGSEIDLILHYDLFDD
TYWRFVLGYFFGGEAFNNKASKKDGLNAQIYFKYLW