TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 179 - 204
TMS 2: 216 - 235
TMS 3: 247 - 266
TMS 4: 423 - 448
TMS 5: 452 - 477
TMS 6: 754 - 772
TMS 7: 776 - 795

MSKIKCDHCHLEFDEKVMIEDEIDGKKHYFCCKGCQGVYHLLRSEGLDSFYDKLGDTKLTPAQQKKEDLEKFDLEGFTKK
YVKKRPDGLNEIYLIIEGIHCSACVWLNEKVLHKTPGIIEASINYTNNKAKIVWDPEEIKLSKIIETIRSIGYNAYPYDP
KLQEERAVKTRRDYYARILLAVFATMNIMWIAIAKYVGFFTGMRGDIKQILDIAEFALATPTLFYSGWVFFKGAYYGLKN
RFINMDFLVATGALLTYIYSIYAMVTRSGEVYFDSVTMIITFVLVGKYLEVLSKKQAVDTIDSLLGSVPTEVVVVQNNEK
SLVPVENVEVGDTIEIKAGDKVVIDGVIISGEGSFDESSLTGESEPAYKKEGDEVLSGSILLDSVIRYKATKDFSTSLLA
NIADLLEDSIAKKPKLEQLANQISGYFSLIILTLALLTFAGWFWYTAEFEKSLIIAVSVIVIACPCALGLATPMATLVGI
SEALKRGVLFKEASFLETMSKADTLVLDKTGTITKGKPSVVGVELFDPQFDQNIAYTLTEHSNHPISKGVWEYCKAKGYE
RLLPIKDIKEIKARGLEAVIEGKKIIAGSIHFLREHGIEIAYEGENSLFAIAVNGKLMALYELSDEIREGAAEAVAKIKE
MGLEVWMLTGDNEKTAQKVAKLVGIDQVKAKLLPQDKSAFIEKLHSEGRVVIMAGDGINDAIALACSDLAIAMGSGADIA
MSVSDVVLLDEKPMKIYESLRLSRRVFLAVKENLTLSLLYNVATIPLAMLGYINPLFAALFMSLSSFTVVGNSMRIKFFK
V