TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 11 - 30
TMS 2: 46 - 65
TMS 3: 77 - 96
TMS 4: 130 - 149
TMS 5: 186 - 211
TMS 6: 280 - 305

MNKNMNKNHYILKTYCDKIFLVGSGNFWYQKTESRNDKTLLYKIYSCVLFFTYGFMTVLEIMAATMGDFPDDEKRDSVTF
ASSHTLIMIKFISIIKNKELLKTLNRKMMMICEAHEEQTLMDEMYRIVKINVVAYCVAVYGSVTFFVFEGLRKFYDGSHF
VTIVTYYPSKDDDTMLASIFRIATTLVLLVMMLSMIISVDTYTMAYLIMYKYKFITLRHYFKRLRENVDELVAAGKARLA
AEKLAQGLVEGIKMHNELLSLSKDIHKAFGTVMALQLCQSSGSAVSLLLQIAVTMYLLLALFLCNAGEITYQ