TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MQQQHLFRLNILCLSLMTALPAYAENVQAGQAQEKQLDTIQVKAKKQKTRRDNEVTGLGKLVKSSDTLSKEQVLNIRDLT
RYDPGIAVVEQGRGASSGYSIRGMDKNRVSLTVDGVSQIQSYTAQAALGGTRTAGSSGAINEIEYENVKAVEISKGSNSV
EQGSGALAGSVAFQTKTADDVIGEGRQWGIQSKTAYSGKNRGLTQSIALAGRIGGAEALLIHTGRRAGEIRAHEDAGRGV
QSFNRLVPVEDTNQYAHFVVEEECPNGYAACKDKPKKDVVGKDERQTVSTRDYTGPNRFLADPLSYESRSWLFRPGFRFE
NKRHYIGGILEHTQQTFDTRDMTVPAFLTKAVFDANSKQAGSLPGNGKYVGNHKYGGLFTNGENGALVGAEYGTGVFYDE
THTKSRYGLEYVYTNADKDTWADYARLSYDRQGIGLDNHFQQTHCSADGSDKYCRPSADKPFSYYKSDRVIYGESHRLLQ
AAFKKSFDTAKIRHNLSVNLGFDRFGSNLSHQDYYYQNANRAYSSKTPPKNGNKNISPNGSKEKPYWVSIGGGNVVTEQI
CRLGNNTYTDCTPRSINGKSYYAAVRDNVRLGRWADVGAGLRYDYRSTHSDDGSVSTGTHRTLSWNAGIVLKPADWLDLT
YRTSTGFRLPSFAEMYGWRAGVQSKAVKIDPEKSFNKEAGIVFKGDFGNLEASWFNNAYRDLIVRGYEAQIKNGKEEAKG
DPAYLNAQSARITGINILGKIDWNGVWDKLPEGWYSTFAYNRVHVRDIKKRADRTDIQSHLFDAIQPSRYVVGLGYDQPE
GKWGVNGMLTYSKAKEITELLGSRALLNGNSRNTKATARRTRPWYIVDVSGYYTIKKHFTLRAGVYNLLNYRYVTWENVR
QTAGGAVNQHKNVGVYNRYAAPGRNYTFSLEMKF
Create a helical wheel plot for a TMS: