TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 31 - 56
TMS 2: 68 - 86
TMS 3: 96 - 114
TMS 4: 118 - 141
TMS 5: 153 - 173
TMS 6: 187 - 205
TMS 7: 284 - 307
TMS 8: 321 - 344
TMS 9: 352 - 375
TMS 10: 387 - 410
TMS 11: 440 - 465

MTDHRAEDSAVSGQPLLKKKPKRNLYAIGCAILASMTSILLGYDIGVMSGASIYIQEDLKISDVEVEILIGILNLYSLIG
SAAAGRTSDWIGRRYTIVFAGAIFFTGALLMGFATNYAFLMVGRFVAGIGVGYALMIAPVYNAEVSPASSRGALTSFPEV
FVNIGILLGYVANYAFSGLPINLGWRLMLGVGVFPSVILAVGVLTMPESPRWLVMQGRLGDAKHVLDKTSDSLEEAQLRL
ADIKEAAGIPEHCTEDVVQVPKHSHGEEVWKELLLHPTPPVRHILIAAVGFHFFQQMSGIDALVLYSPRIFRASGITDSS
TLLLATVAVGFSKTIFTLIAIGFLDRVGRRPLLLTSVAGMIASLLCLGTSLTIVDHEKEKMMWASVVCLTMVLAYVGFFS
IGMGPIAWVYSSEIFPLKLRAQGCSMGTAVNRIMSGVLTMTFITLYKAITMGGTFFLYGAIATVGWVFFYTMLPETQGRT
LEDMEVLFGKFWRWREGYALLRNKRAVVC