TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 19 - 44
TMS 2: 62 - 87
TMS 3: 134 - 156
TMS 4: 182 - 207

MQQQPENEAVTKARRSSDLVVLISILVGIGVVLFVFFLMGLLLTIAGSEFMRDEYTGEVGTVVDYLLGIGFYAFFLGIFL
VILLVTIRVMRQSFLGNALQVEYSNYAWLRDWSNKVAEDLQMPRVEIFITQDPVINAYAIGFKTPYNIMLNSGAIRYLSK
EELKAVVVHEMAHVKYHHTQWNAYLGILTALPIIGGLTSWLIAFWGRRAELTADRLALCYLKDVELVKNSLVKVHVGPDV
AASFNDVARQWQVINTESTFNRFSQTFSSHPFLVRRLQHLDNSTYLITPPAQKEAHATTH