TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 117 - 137
TMS 2: 163 - 188
TMS 3: 208 - 226
TMS 4: 234 - 252
TMS 5: 272 - 297
TMS 6: 305 - 323
TMS 7: 329 - 348
TMS 8: 356 - 381
TMS 9: 401 - 421
TMS 10: 485 - 503
TMS 11: 509 - 529
TMS 12: 537 - 562
TMS 13: 568 - 586

MEASKEEAPPINPDSNAMGGTTRSNEQVFRPCMEGGGGEQEGAANGEDLDLENNSLHQPLLVRHRTLSSSRLAMVGAKVS
YIESLDYEINENDLFKQDWRSRSKGQVLQYVFLKWKLAFLVGLLTGLIATFINIAVENIAGYKLLLVSKYVEQKRYTMGL
ITLTGANFLLTLSSTVLVVFFAPTAAGPGIPEIKAYLNGIDTPNMYGAPTLLVKIFGSIGAVSAGLDLGKEGPLVHIGAC
IASLLGQGGTDKHRVKWKWYRYMNNDRDRRDLITSGASAGVCAAFKSPVGGVLFALEEVATWWRSSLLWRAFFSTAVVVV
VLRAFIEYCSAGDCGLFGNGGLIMFDVSNVTVNYHIMDIIPVALIGLIGGILGSLYNYFLHKVLRLYNLINEKGKLAKIL
LSLTVSVFTSVCLYGLPFLVSCTECDPSLSNSNCSTVGRTGNYKRFNCPKGYYNDLASLLFSTSDEAVRNIFSTNTSGEF
RPISLLIYFVLYCILGLFTFGIAVPSGLFLPIILMGSAYGRLLGIAMGSYTKIDRGLYAVLGGAALMAGSMRMTVSLCVI
FLELTNNLLLLPITMLVLLIAKSVGDCFNPSIYETILELKGLPFLDANPEPWMRNITVGDLAEAKPPLVSLRAVEKVSRI
VDVLRNTTHNGFPIIDDEATILTSEGTKLKKLHGLILRAHLVAALKKRWFQQQPKKTEEWEVREKFTWVELAERDLNFEQ
VAITKHEMDMYVDLHPFTNKTPYTVIEDMSAAKAMVLFRQVALRHMLILPKYQGSGIYPVVGILTRQDLIAHNIQTVFPH
IARSKGREKQK