TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MNKMKCFLSKKMLLAVAVLLSVGYVQAQEVKDTLQLTLDKALEIALSENPTMKVAGQEIQLKKEAKKEAYGGLFPEISLT
GSYSRTLKKQTMVMDFGGESQTIQVGSDNSYNGGLNVSLPVFAPALYKSINLTKSDVELAVEKARSSKLDLVNQVTKAYY
QLLLAQDSYEVLLQSYAQAEANYEVVKAKYEQGTVSEYDKIRADVQVRSLKPSVVSARNGVNLARLQLQVLMGMDTDVAI
AADGNLKDYEMVMFRRQMESNQLNLNNNSDLKQLDLNADLLKKTLAVQRTNFMPTLAASFNYSYTSLNNDFKMSHYKWFP
YSTVGLSLSIPLFKASNFTKVKQTKIQMQQLAENRTNVQRQLTMQATSYLDNMAASTEQVVSNKEGIVQAEKGRLIAQKR
YEVGKGTILELNDSEVALTQAQLTYNQSIYDYLVAKADLDQVLGREEVTE