TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 8 - 27
TMS 2: 39 - 59
TMS 3: 75 - 95
TMS 4: 103 - 123
TMS 5: 131 - 148
TMS 6: 154 - 174
TMS 7: 190 - 210
TMS 8: 214 - 232
TMS 9: 248 - 265
TMS 10: 273 - 290

MTGNEKKGYFYVFLTGVFFAFEVIGFKEVFRRFHLSPEMAAFFGVGFAFLVVTPFFLSSAKRRTKVILTIRRDGLILLIG
TLSNAMGIVLYYYALKQTDLGPAAILIKTTVLYNVILGVVFLGERFKDREVFGIILSIFGIYLISTLQGQINLISASCIL
ISAFLFAIQSYLIKKYIPEILGLEFAYLRLFLLCVFFLLYALGIGSFAIPEWQTIVILGFCSLLGYFLGRAFYFEAHNYL
PISKLNATLLIEPIFLMFVGILFMKEPVDLQKLGGGAIILLGLYLIVFHKRKVKT