TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 9 - 29

MKAYSIKRAALCVALGACLGVVLPGIAMAQNVSGAVAGRATAGDQVTVVSSSTGLTRTVTVGADGSYRLGQLPVGDYQLQ
LSRDGQKLGDQVSVSVAVGGTTTVNLGSGGGVTNLDALQVVGTRVVNRVDVYSTETSFNINRQEISRLPVAQDLSAVALM
APGVVGGNSSFGGLSFAGSSVAENAVFINGLNVTDMYTRRGFSTAPFAFFKEFQVKTGGYSVEFGRSTGGVINAVTRSGS
NEFEGGVEVTAEPSAWRASGGDHFHRDGTPHSYGSRDNNSFLKTNVWGSGPIVKDKLFLFAMYEDRSDKGHNTSSDGSTW
FKNDSGNGFWGTKLDWNINDNHSLALLAFSDEGDVTNASYGYNWNADRIGSWGGDSVTETGGRNWSATYTGHFGQNFTAR
AMVGQNKQRAFTNSSLDQACSPVFTDSTYGPRLGKLQGLRAGCHPTGAAVAERDDTRDVARLDFEWQLGDHLLRFGVDRE
LMTTKQSTRYPGPTELSYTAYVARPGDEVWDGANAYVPAGVTEMLRARNRRSGGTFETEANAFYLEDIWNITPNLMLNLG
VRWDRFENRTAAGKAFIKMDDLIAPRVGFSWDMRGDGSTKLFGNAGRYYLPVTNNINVNFAGGLTDEYSYYVLNGWEQKT
SPTGSPYMAPIVGQQIGPTDTRMNTGGADLRQSVDRDLKAVYQDEYILGFQNMINQAWSWGVNATYRRMTRALDDIRINY
TPCGPTPSTLWPIANPGESLTIWGDKSIGCANEGWITIDTANSGYRKGGSGEVIGYSKPKRTYKALEFQIDRAWDEKWMF
NASYLWSKSEGNFEGPVNSDTNYGDTGMVQFWDHPATNERYGVLFNDFRHQFKLRAAYALNKQWSFGTTLQVQSGGPITA
YGVMWPNDSIAGGSTSSEGSGGGTGWLCVANCSGPYNQRQFEYSPRGAFGRLPWTWTMGANVTWRLPVEGIDLSARLSVY
NLFNNQKTINVHQRYEAQPGQYREATFATGTRWQAPRYTQLVVTWNF
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1