TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 7 - 27
TMS 2: 39 - 61
TMS 3: 79 - 99
TMS 4: 111 - 129
TMS 5: 155 - 179
TMS 6: 286 - 311
TMS 7: 343 - 365
TMS 8: 377 - 399
TMS 9: 425 - 445

MSFLIDSSIMVTSQILFFGFGWLFFMRQLFKDYEVRQYVVQVIFSVTFAFSCTMFELIIFEILGVLNSSSRYFHWKMNLC
VILLILVFMVPFYIGYFIVSNIQLLHKQRLLFSCLLWLTFMYFFWKLGDPFPILSPKHGILSIEQLISRVGVIGVTLMAL
LSGFGAVNCPYTYMSYFLRNVTDTDILALERRLLQTMDMIISKKKRMAVARRTMFQRGEVQNKPSGLWGMLKSVTASAPG
SENLTLIQQEVDALEELSRQLFLETADLYATKERIEYSKTFKGKYFNFLGYFFSIYCVWKIFMATINIVLDRVGKTDPVT
RGIEITVNYLGIQFDVKFWSQHISFILVGIIIVSSIRGLLITLTKFFYAISSSKSSNVIVLLLAQIMGMYFVSSVLLIRM
SMPPEYRTIITQVLGELQFNFYHRWFDVIFLVSALSSILFLYLAHKQAPEKHMAP