TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 77 - 100
TMS 2: 130 - 155
TMS 3: 208 - 232
TMS 4: 244 - 268
TMS 5: 286 - 311
TMS 6: 323 - 348
TMS 7: 385 - 408
TMS 8: 420 - 443
TMS 9: 459 - 479
TMS 10: 499 - 519
TMS 11: 535 - 560

MDSNGINEKGDRVNAGFDPSPENVNDLKAIDNEDGKKRNVAERPTWDNQIEFLMSCIATSVGLGNVWRFPFVAYQNGGGA
FLIPYIIVLLVIGKPMYFLETVLGQFSSGNCVKIWALSPAMTGTGYAQTLGAVYVLSYYVSIIALCLYYFGVSFNATLPW
TQCLPEWRNCVPSGQSANLTEIQGEAVSSAQLYFTETVLRQSDGIDDGIGIPIWDLTLCLLVSWLIIFVIVARGVKSSGK
AAYFLALFPYVVMFILLIRAVTLPGAGNGILFFITPQWSKILEVRVWYAAVTQVFFSLSVCSGTLIMFSSYNKFSQNVYR
DSMIVTTLDTFTSLISGITIFGVLGNLAYQLGYDDVGRVIGAGGTSLAFISYPDAIAQSPIVPQLFAVLFFLMMAVLGVG
SGVALLSTVNTVLLDAFPRVPTVYMSATTCTIGFLVGLIYVTPGGQYILELVDYYGGTFMRLFAAITETIGVFWIYGLEN
LCVDIEFMLNIKTSFYWRICWAIVTPVIMIVVFIYALITTEALLFGNVYVYPRGAYIAGSALQYAGMVLIPIFIALALWK
YRSGTFIETVKRSFLKKDTYGPREIQKREEWRAFRRDAKSERKLKRKNWFHHVLYSLIGGYRRKR
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11