TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MSYRSYICLIAFFLGWFNNLKAQEQEFLDDSTHDVHGLHTTFFLTPADLKYNISGFKPLSVNIEKIDRFTFKQKMAYKVQ
DLGNEGTATKSIFYTLPQAIGAHSGFYVYDAYFRNPSHQRYYDTKAPYTDGTVVFANYGSYSFEGCHARSFNKNWHLGAM
FETIMSDREYIPSKIPYDRQVITYPFTLFGHYKTDNERYQLLVSFYRKEHRNRDTGGIVGKDSKVDKWLEAKAIINNNLS
TADSVESGELRQQYYLYHQAVYAEPLQVYQEVMVRNTNNYFTTRTLNAKSKAFLAGNLLNKLDSIEDSTTMQTFSNEWGI
KGKINRIFYQYYTREKLIKLEKINLLPRTLAEYYLGLYTRINVRDNIDFIHLHGEYLQGDFYKIHTSYKGSILELSYDQV
KYRPSFLSLRYESVYRNWNKNFKPPVGRQLEGSCRIPLPGVLVKPYGRFVHIQSPIYFQHVDSAGTFSTLIEPHQEKEYA
HIITWGTNINISLLTYFHLDTEIASTQVGGPAANAFRIPKWYTNVRSYYAKTFYKGKSEIETGIECNWKSSYHADGYDPI
TQQFFRQDDFNVYSYPIIELFFNFRIKTFRGFLKVVHVNQGLLSKPGYFVTPFYPGQLRSIDLGFSWSLFN