TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 9 - 27
TMS 2: 241 - 259

MKPGNINNLLAIWCIIFSIYEYGYVGSLRIGLRRNYSQSRNPDQYGESEVDFRTSGQLRDLGKHANILYNNISYNTKNEA
SFLNQKKQLDDDDDDDLGDLYIDDDDDASTATGGGSATSDDDDLELPDKDEEGDEDAKNQQISQDDAESSGREEGLKKNV
KLSKQEKLIEDKKEQTNNTFKKYLFKDDDEEESKKKLSGKSKSRDSNSLDDDNDKDDSGDDDDSEGDKTRSNTRDAMKKD
LSVFPGMYFAGIGYDSLFGNPLGESDSLTDPGYRGQIILMNWEFSNKGVANDLATLQPLNGWIRKENACSRAESIKECSS
ISDYTKNLTAEASVSGSYMGFGAFSASTGYKKFLQETSKRTTKTYLIKSNCVKYTVGLPPYVHWEQTTAFKNAVDGLPPH
FIGLEAESECASDVYEQKKTSEECESVHAWITFFKTYGTHIIMEAQLGGKITKVVRVENTSVNQMKKDGISVKAQVKAQF
GFASVGGSTNVSSDNSSKTNENNYEMSEQLVVIGGNPIKDVTKEENLYEWSKTVSTNPMPINIRLLPISTIFESDDLKSS
YEKALIYYTRLYGFSPHDTMQKDEKDIVKILTASTTVTNIGAPPISAECPHNMVVLFGFVIRQNFWDHTNKLRSYEMEIC
ESGMSTCTSKQGSTNKYDVSYTYIECGAQALPFIEQVVNVSGTTYNSLKCPNDYSVLFGFGMATSSGKHQSALYTYFTPC
RPGMKSCSLNMNNQDDKSYIYLVCVDATIWTGLNSLSLIAKDDLHTPVNKYKQFNDGELIVTCPSEGTILTGFYGETHTS
SPYVKAPFGKCAKSLKACSVHGCGQAIGMHNYRTLFVVALCKND