TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 12 - 32
TMS 2: 75 - 99
TMS 3: 107 - 127
TMS 4: 135 - 152
TMS 5: 162 - 180
TMS 6: 188 - 212
TMS 7: 228 - 252
TMS 8: 260 - 278
TMS 9: 294 - 312
TMS 10: 351 - 371
TMS 11: 379 - 397
TMS 12: 401 - 422
TMS 13: 446 - 464

MSFEKQETLIKLVILSIAVVLSFATRLFSVLRFESVIHEFDPYFNYRTTRFLAEEGFYSFHNWFDDRAWYPLGRIIGGTI
YPGLMVTSAFIYHVLNWFHITIEIRNVCVFFAPLFSSCTTLVTYGLTKELKDSKAGLVAAAMIAIVPGYISRSVAGSYDN
EGIAIFCMLFTYYMWIKAVKTGSVYWAAMCSLGYFYMVSSWGGYVFLINLIPIHVFVLMVTGRFSHRIYIAYSTMYCLGT
ILSMQISFVGFQPVQSSEHMAAFGVFGLCQIYAFVEYLRFRLSKDYFQILFKNLAILVLVIVGAVAIILGITGKIAPWTG
RFYSLLDPSYAKNNIPIIASVSEHQPTTWSSFYFDLQMHVFMFPAGLYFCFKHLTDANIFIIIYGVTSIYFAGVMVRLML
VLAPVCCILSGIGVSSILSAFMKNLETTRKDKRNKRQDTYPVKTEVAVSVIGMMTLFLITYTFHCTWVTSEAYSSPSIVL
AAKQYDGSKIIFDDFREAYYWLRENTPEDAKVMSWWDYGYQITAMANRTILVDNNTWNNTHISRVGQAMSSSEDKAYEIM
RELDVDYVLVWFGGLTGYASDDINKFLWMVRIGGSTEKGKHIKEEDYYTKTGEFRVDKEGSPILLNCLMYKMCYYRFGEM
YTEQGKPSGYDRVRNVEIGNKDFQLDVLEEAYTTEHWLVRIYKVKKLDNRGL