TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 262 - 280
TMS 2: 323 - 348
TMS 3: 402 - 420
TMS 4: 510 - 535
TMS 5: 557 - 575
TMS 6: 605 - 624
TMS 7: 728 - 748
TMS 8: 778 - 803
TMS 9: 880 - 900

MIMAAKLDERVHEAPIPMNNINMDLLSQVGLTNLLNSLGADRETGCKHGIFFKDGQRKVDYILAFTYKKSGSRTPNKKNH
HNNSVHNLHSPKDDHHLPGGGGDLEAMEAEPKMDYHEDDKRFRREEYEGNLIETGLELERDEETKLHGVGFVKIHAPWNV
LCREAEFMKLKMPTKKVYQINQTQGLMQKLSSFIHKISEPIQPKVAGLRPQTVKHLSYPFSREKQHLFDMSDKESFFDSK
TRSSIVYEILKRTTCTKAKYSMGITSLLANGVYSAAYPLHDGDYDSEAEANDRKLLSDEWASYSAFYKYQPIDLVRKYFG
EKIGLYFAWLGVYTQMLIPASVVGIIVFLYGCATVDENIPSMEMCDTRYNITMCPLCDRTCNYWKMSSACGTARASHLFD
NPATVFFSVFMALWAASFMEHWKRRQMRLNYRWDLTGFEEEEGMVKDHPRAEYEAKVLQKSLKKEYRSKEKQQHVPEDNP
NKWKQRVKTAMAGVKLTEKEKLTWRDRFPAYLTNVVGIIFMIGVTFAIVFGVIMYRISTAAALAMSSNPNTRANVRVTVT
ATAVIINLVVILILDEVYGAIARWLTQIEVPKTDKTFEERLIFKAFLLKFVNAYTPIFYVAFFKGRIVGRPGDYYYIFQS
FRMEECAPGGCLMELCIQLSIIMLGKQLIQNNLFEIGIPKMKKLIRYLKSKRQSYKDHEEHLKKKQRYEEDYDLEPFAGL
TPEYMEMIIQFGFVTLFVASFPLAPLFALLNNIIEIRLDAKKFITELRRPVAVRAKDIGIWYNIIRGVGKLAVIINAFVI
SFTSDFIPRLVYLYMYSPDGTMHGFVNHTLSYFNVSDFKLGTEPSQPVDLGYKVEMCRYKDYREAPWSLNKYDINKDYWA
VLAARLAFVIVFQNLVMFMSDFVDWIIPDIPKDISEQIHREKVLMVEVFLKEEQGKLQMLETWKEHERKKGENCNSQSPG
LSRSQRGSSSSMYSHRVDV
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9