TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 36
TMS 2: 50 - 73
TMS 3: 91 - 111
TMS 4: 125 - 145
TMS 5: 153 - 173
TMS 6: 181 - 201
TMS 7: 219 - 237
TMS 8: 263 - 282
TMS 9: 306 - 326
TMS 10: 340 - 360
TMS 11: 366 - 385
TMS 12: 393 - 413
TMS 13: 425 - 445
TMS 14: 453 - 473
TMS 15: 479 - 499

MIQLLKDKSNIMQAFWLGFGRLSSFALAFVSAAILSRFLSKEDYGTYKQIMYLYASFSLIFMAGLPETLTYFLPKLKKEE
QKYLVLQFEIIFIFLGLLFSSCLYFGSSTIAEILNNPTLADALKIYAPVPLLLMPTFTMESIYMNEHKSHYQAIYLIFSR
FMVLCGITLPVIFYQASCQVALHGLVFSSACMLIVALFLIAKPYKGYHCQRSHLNIRDVIGYSIPLLSADFALMLFNSAD
QFFISRYFGEAVFAEYSNGFIQFPLATMVSGSVLTVLIPMFSQANTTKKLNEAIRSWQNAIRKTCLLLYPILVFCFFFAT
EIVTFIYGKNYTCSAIYFQIILISNLFNIYPFLPLLLALKKLKVYSSFYFLSALSIWVTEAIGIRLFSSPIAIACISITN
TILLVVVFYLYIKRELQTTVFTSRILLFLSKVLFHSLLTASLIYWSTSAFQESYPPLITLLMAFLLFYLVLVASSRLFGL
NYMSILVHLFNSFTNKIMDVQIKLYRNKWISGNGIHSIGWASTPDTCYPDKAFHQFIESQIDPNTFGADDAYQLANTLNG
SYALVITTHQSVFLIADRTRSYPLIYLKNKGVLYITDDFLSLKADYVLKPTVDISQAETFLLSSLTFGNHTIYKEVFGIQ
AAEIVELSKQNETAKSKRYFRYTLNTENKQQLITKEEINKQNEIFAHVFQRMSDSAPTVHNWIVPLSGGHDSRMIINQIH
KLGIKNVICFSYGEVNNRQAQLSQRVANALGYPWYFVEYTAEKWYQIRQTADFNRYFDFAFNGISNPHIQDLLAVYELNK
QGVFHPDDIFVPGHTFDFITGSQCLRNIKELQSEKDVINYLRYCINQWSYKTRPKHLLKEITDMIRQTPLPYNNFTEYFY
WQEWHCKFLLNSVRVYEYFGFDWRAPLWDQELVKYWQSLHVDYKLYRNFLYECEQQGLYNEPLRSIPFDFQMNPKARTID
KLLRLIPYTFIRKIKHYIRPQAIHLDDGLHHVYAHQKTILKDQATYNSCPKALQNYLKPYKNRPLCWFPDNDNNSMYALR
EQFKQEVFS