TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 17 - 37
TMS 2: 102 - 121
TMS 3: 127 - 145
TMS 4: 157 - 176
TMS 5: 182 - 200
TMS 6: 230 - 255
TMS 7: 261 - 280
TMS 8: 332 - 350
TMS 9: 356 - 374
TMS 10: 378 - 397
TMS 11: 413 - 431

MKLQQNFTDNNSIKYTCILILIAFAFSVLCRLYWVAWASEFYEFFFNDQLMITTNDGYAFAEGARDMIAGFHQPNDLSYF
GSSLSTLTYWLYSILPFSFESIILYMSAFFASLIVVPIILIAREYKLTTYGFIAALLGSIANSYYNRTMSGYYDTDMLVL
VLPMLILLTFIRLTINKDIFTLLLSPVFIMIYLWWYPSSYSLNFAMIGLFGLYTLVFHRKEKIFYLTIALMIIALSMLAW
QYKLALIVLLFAIFAFKEEKINFYMIWALIFISILILHLSGGLDPVLYQLKFYVFKASDVQNLKDAAFMYFNVNETIMEV
NTIDPEVFMQRISSSVLVFILSFIGFILLCKDHKSMLLALPMLALGFMALRAGLRFTIYAVPVMALGFGYFLYAFFNFLE
KKQIKLSLRNKNILLILIAFFSISPALMHIYYYKSSTVFTSYEASILNDLKNKAQREDYVVAWWDYGYPIRYYSDVKTLI
DGGKHLGKDNFFSSFVLSKEQIPAANMARLSVEYTEKSFKENYPDVLKAMVKDYNKTSAKDFLESLNDKDFKFDTNKTRD
VYIYMPYRMLRIMPVVAQFANTNPDNGEQEKSLFFSQANAIAQDKTTGSVMLDNGVEIINDFRALKVEGASIPLKAFVDI
ESITNGKFYYNEIDSKAQIYLLFLREYKSFVILDESLYNSSYIQMFLLNQYDQDLFEQITNDTRAKIYRLKR