TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MKRMTLFFLCLLTSIGWAMAQNRTVKGTVISSEDNEPLIGANVVVVGNTTIGAATDLDGNFTLSVPANAKMLRVSYSGMT
TKEVAIANVMKIVLDPDSKVLEQVVVLGYGTGQKLSTVSGSVAKVSSEKLAEKPVANIMDALQGQVAGMQVMTSSGDPTK
VANVTIHGTGSLGASSSPLYIVDGMQTDLSVVATMNPNDFDNVTVLKDASATSIYGARAANGVVIITTKRGKMGEAGRIT
FNYSYGVSSIISKKPMSRMMTGDEQLNYQFNNGYWDTTKPEYATIEAVKATLIKNAEDMYAKYPELAPLVKSGYLKPIDF
DNDTDWLEYFIRPTAPTHQGDISFTGGSQGTSYFVSLGYFNQEGISREPSSFKRYSGRMNLESRIKEWLKLGLNLSGAIA
EKQASSFSGTNYYNTGTFGALSMPKYLNPLTSDGEIADVYYIIGTTPRQSPLRIAKWYPEEDYTYQANVGGYLQFNPIKG
LTIKSQAGLDFTDSRATVKTLPNNIFSPNPLGNRTERFYGGRLFTVTNTGEYKTNFEELHDVTILLGQEFIDADVDVFSA
RANGFENSKVMLLSQEKTGNFLQLPAQRKEEYAYLSFFGRGSYGFDKWMYLDVSLRNDQSSRFGDNNRSAWFYSFGSMFD
IYNKFIKESDWLSDLRFKLSYGTTGNSEIGNYNHQALVGSNNYTDTALGLTVSTIGNPDLSWEKQSQLNVGIASGFWNNR
LTAEVDFYVRTTDDMLINVPLQYISGFTNQFQNVGSMQNTGVDVNLRGTIFQNKDWNVYAAANFNYNKQKITKLFFDLKE
YVLPNTGTIWQIGKPNSFYIAEYAGIYKGTEPYTDPDGNVYHGGDQLWYVPGKTWADGTPATTNVYSADLEQAVDKAVNP
PITGGFSLGASWKGLSLDADFAYIIGKWMINNDRYFTENGSGAAMRTNKDKILLDAWTPQNPNSDVPRLGQDNQFDSRLL
ENASFLRLKNLKLTYVLPQSLFKTQGVVSGARVYLMARNLLTVTKYKGFDPEAGGNVALNQFPNTKQFVGGIQISF
Create a helical wheel plot for a TMS: