TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 23

MKKSLAVLALMGAVGFSQAAVVENPILKKLVEKGILTEQEAAAIDEQLAQEEAEKAKYQAEIDKTAMEAKEKLSKLEKKW
GDMPALAGKFKKFEIGGKAYIGYTYTVDKKQYTGNNDRGDFEVRRFYFDTKAYLNDKDHIRFTTDLSAGTDYKLKIKYGY
LYKDISGLIPHTGFEFGVAHTPWIDFEEHTGWWYRSIDKTFIESSNGMGLWPSADLGINFKTKTPYVSSEIGMFNGEGYD
KINTSSKNSSGIHNSFEGRITYHILGNGDKKLSPTKDQYANVSLHLASNIGYNDAYLTHKNLNLYHIHAVYNHPMFLIAA
QYGKVDYNTQSANAGDGYSVNFEVRPVKDWSIFGRYDYWKPKNKQGTTTAYWDKRRAYYVGVAYTMNKYVKWIINYENFD
YSGKDDLANTAKSSSYFDKSQYKLTAELSW