TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 63 - 82
TMS 2: 86 - 109
TMS 3: 129 - 149
TMS 4: 190 - 210
TMS 5: 222 - 241
TMS 6: 261 - 284
TMS 7: 408 - 427
TMS 8: 431 - 450
TMS 9: 466 - 485
TMS 10: 499 - 518
TMS 11: 530 - 554
TMS 12: 638 - 661

MPGNSRAAGTHHSRPSSSEEPPDLEDQELLLAAAYVSDAQYNRNVPFETSPQAIRLYHFYNHWTMRAATYFFIWVNLALA
LFEEPAVFPLPFLVTSIAEVLCLTAFFGRLVHFAKVTPQKVFWKDTKNICVMVTIVLTLIDLVIYGSLEAVNIRGVRWSR
ALRPVFLINFPESRQIRRTFRSIRNTLPDILYVFLLFLFSMMIFSLMALKLFGDRDLRTVEGSPYFTNILDIAFELYVLV
TTANSPDVMMPAYELNWWYSLYFITYIIINTYIFMSVFLAVIYNNYRKHLKNEIHTLAYLKHHKMTEAFNILKVKVGTEF
VVKEARWRRLVKVVAPDVSSSHLELLLRISDEGQKGHVDKVNFLRLADLLNIRVVAINIKKHPLETWMPRVYQSSTSLLV
QKMVQHRIFVWVYDVIILINAIFIALDEKDSLISYAEWLFLSLYIIEILLKLYTYEPSAYFGRKQFWNWFDTLIIIAALL
ATVANTTIQARKYNSQQVLDIVLILRILRLLRVIVSIQRFRVIVTTLINIGPTMLTFGGLVLVVYYAFAIIGMEVFHGKI
HFLDPGSGSPDALVCGNPALKDSAFAQGRYCKNNFNDLASSLILLTELTVVNQWHILADGFALVTHQAAKLYFIGFHVVV
VILIVNIFIAFILEAFFVAYSLEKSEVETAIEKKIQELGVGVQEEEVQDGGLIDNMDAKDSGFSPDEGDNKKKDLKGLYF
RIASKKYKTVDTLLQQMFESEIAPEGKDPSLKEILSFSPKKVNFDNSA