TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 29 - 54
TMS 2: 60 - 85
TMS 3: 146 - 166
TMS 4: 196 - 221
TMS 5: 282 - 307
TMS 6: 321 - 339
TMS 7: 374 - 394

MEETIQVFHRVLSCAGVTIYAKNNWDSKLWLTLQVFNVIIGFFTIVFTTCFVIINVSNILVCIQGACIWTTGLIMFISFV
VCLLFRKQFRLFLNEMGFRDSMLEMPLIKYVLKLESGGKLNELKGMVVTSQEKLLKLTRVLLKTYVGSVWLCASLYLSDS
IYQMITREDDSLRLIGFDMWIPWSLQNVNVYIATFIFNAYSGYLCCIAYPGLQLTIILLVGQIIRQLRILTFILLNLDEL
ALEIVGQRGESWQEHCTEILTQCVDHYIKIKRFSNKLNVICQPFYLALILDAILLVCVCSVKIAISDKSAPDTMKYYIHE
FCFILVVLMFCLLGQQVANESQQLEAAVTEKWYIFDRSHKTHVRIFKMALSQRMPIYIFGSITLSAPTFTWFLRTGMSFF
TLVMSVFDEN