TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 113 - 137
TMS 2: 496 - 521
TMS 3: 551 - 571
TMS 4: 597 - 621
TMS 5: 651 - 675
TMS 6: 689 - 709
TMS 7: 745 - 765
TMS 8: 1025 - 1050
TMS 9: 1080 - 1105
TMS 10: 1123 - 1143

MDINQTLDPSTVCILNIQHKIIQIKSEISDASALHPHVNAKYKNIYSYSEDTSTFINPDTSIKPEMLMDSTYEPRRVPLN
SKNEQIRLSKMKCWPTTKLFCRYQWRDIKRHKFHFCLAFCSVFTIVLATLVVISIIGKGPIIFLKMAESNHGAIDAYILP
GSDERVNDLHQSMFLNFTALQDLVGEEKYSYTPRKTYCGTQMMKFEQESVQNHEQIKLKKSPQNENIVDNKGESFLGEQI
ETVQNAKDEFTIPSRKDVYQFGENLMEKRTERQIFNLKADDKQQTVCINVINSNREHKIDIGDKFDLPDLNYGECYISDF
QKDLLNVDIGDSVYLWAYIGNMYDLLIDEYNSVAPFYNWPIAYKSSSYSLTQLPCKIVGFFSSSNGKFAEGNIQNQVIME
YDYFLPYIAQYLPWELYYYSEFKEFLTRPDLVSLNYYADYIALNLPSPRHDWYSSDNIDSIQYYVTKHVNSFIQDVGFYP
VNAQLPILSEMEKLNLAILLFNLIFRVVIAIFVMISIVLVYSLLMIGIDGKTLEMGILRMVGASKVGLTLMILLQSLMFV
LPAILFGFVLSIPCLALCYTKVFQEELNNGFSPIPNVAAFINAFVLGLLIPILSSIMPVVRVLGQNLNDALNYERNRVSA
LYVKILNKSRTDMLPPLIFGIITFCYGFAIYYLLPLSMLSLDLGLTLEVFFFILIGLLLGIAILAINIQKPCEVILTYIF
LCFETRAMRKMVLNNLKAHMMRNRLTSTIFSLALGFIIFLLVAYKLQVQYMLNQRESRSGVFPSLVTDYPYYVNPTYIDP
VLQDNMDKIESFNWITFEFIRTKPQTQISGVEIAGSDRLTVFQAMPYGVTPNIFSVSRESFKQIYYDRSKLTIGEQLYTA
RGSQGGVLSTYQVRTLNCDPKYPDQKGKMYMYISQENRNHTRYYQVVPTTVMSSAPFFGMTDMEQNYRYPYLMSIPMFMT
LSDQQSVNEVAYERLGIKLKDDYQSNNDQVLMLNKIKEALPDYIKNKIDFRSQGQATLVLVDNIVSLLFDIVIVITMFLC
FFSLSSSMSANLYEQAKEIGILRAIGFKKIRIIMLYVYEAFILVFASSIMGIFIGIVVGWSMTLQFAVVQEMPIEFYFPW
FELIIIMLASWFCAFFSVFGPTRSIIKHRIASILKMN