TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 23

MKVKNIALILLPSCLFTFGAHANNWENIFKENSFVADSELELSTRNMWKYLKSENRFDANEQRYRKQVAQAWGQNIQLDY
QSGYFADFIGFDASYYGAIKLAASKDFASRAILYNDDGEAKGYNKIGQRYAKFKFDFEPVNVKGKAGWFTLKNTGIFTNS
QRLSLNAYNGYYTNTALSDWNLDLLYLDGKVMRRDSPNIDRMYFRDGNGVTHDINHVVTGGINYDTKPLKVAYFIGQADD
VFRQQGLEVKYKLNSDITLSSQIYGHEYGSDGKRTSNSTKRGKQNFDKRAWHYAGEVQWKVPETPWTLTTGLTHTTAHKT
NGVGQFARNPIGNTRGRFNSPAYADIDYVRDGETMLELKAEYKVNSALSVGANSNYSEFSYSGERLRQGQVGLFSYWKPT
ENLSVSLSGGMGWHHQQESDNSTPKLYDGESRRAHSLSGSMTTTYRFKM