TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MWLRVLVASTLCMPFFATAELRHYVASLDQSQWKLSGNTPIICRLEHNIPSYGKAVFTSIAGKNHNLNFTLDMWLKPDKV
TQATLMSKAPAWRPGILSKEITELTYQKYFSGEVPRNAAWSMLAELERGMEPTFYYADWYNQSNKIAVGLSAINFNRKYG
EFRACLAGLLPYSFDDIAFTVLTYESGGSELTRFSKSQIAKVQEYLAYDSEVELVLIDAYTDSYGGRSINQKVSEQRADS
VKNFFLSAGINQDRIYTVGHGERRHVASNATIDERGRNRRVVIRISKPM