TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MYRRLSTLIVALLALAHVSAQTDRDFNQIDENGNVSRRSENFNKHSKDTTQHKEIPKGLYTWTIDRRFGDVIPTEPDTLS
HLFMNTTFNSGMYGDYNTTGSNYTARLSRIFIDRPYGDYFIFTEPYSFVNKKPDELLYMNTLSPYTSVLYDNCGDKTNGE
DHIDAKFAVNANKRLNFGFDLDYAYARGYYSNQNVSHFNGTLFGSYLGDRYQMHFFFNAAHQKASENGGITTDDYVTHPE
SFTDNYTESEIPTVLSKNWNRNDHQHLFLSHRYNIGFYRMVKMTDEEIKARQFAKESMKEHEAEKEQQDADKKELRKEKD
TKKPTGRPEGAKVVGKEPQRDALDIAADTTRIKVDGQAAIDSLNRLQAIQDSIDATMKREYVPVTSFIHTLDISNYNHIY
QAYSTPTNYYQNTYYKQGLVYGNDSIYDQVKHQHIKNTLALALLEGFNKYVKAGLKAFVSYEHNTYQMPELENGLLLWNK
WKEYNLTFGAQLSKTQGKTLHFNLTAERWLSGADAGDMTIDFSTDLNFPLFGDTVQLAASAFYQQCNPVFLQATYHSKHI
WWDNNFDREKRSRIEGLFSYQKTNTKLRIAAENIKNYTYYGMSYDLTDNGGRKNMTAGVYQEGENIQILTAQLHQNFRLG
PLNWENVITYQKSSNKEVLPLPDLNIFTNLYLKFKIAKVLGVELGADATYFTKYYAPDFCPAINQFAVQKNEASRIELGE
FPFIDVYANMTLKGVRFFLVMTNVVNNGANHMKFLTPHYPTNGSVIHFGVSWPFFN