TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 97 - 122

MKRILVFLAVLSHSAHAVKTHNLERVEASGVANDKEAPLSWRSKEVRNYMGSRTVISNKQLTKSANQSIEEALQNVPGVH
IRNSTGIGAVPSISIRGFGAGGPGHSNTGMILVNGIPIYVAPYVEIGTVIFPVTFQSVDRISVTKGGESVRYGPNAFGGV
INIITKGIPTNWESQVSERTTFWGKSENGGFFNQNSKNIDKSLVNNMLFNTYLRTGGMMNKHFGIQAQVNWLKGQGFRYN
SPTNIQNYLLDSLYQINDSNKITAFFQYYSYFLTDPGSLGIAAYNENRFQNNRPNNDKSGRAKRWGAVYQNFFGDTDRVG
GDFTFSYYGHDMSRDFKFDSNYLNVNTNPKLGPVYTDQNYPGFFIFDHLRRYVMNAFEPNLNLVVNTNKVKQTFNVGMRF
MTMDMFIRSDQSTCEKSDIIDGVCHMPPYVLSKKPSNNQEMFNNYTAVWLSDKIELFDSKLVITPGLRYTFLNYNNKEPE
KHDFSVWNITKKRQNEWSPALNIGYKPMENWIWYANYRRSFIPPQHTMLGITRTNYNQIFNEIEVGQRYSYKNLLSFNTN
YFVIFANRYYAGGYSPQPINARSQGVELELYYAPIRGLQFHVAYTYIDARITSNADDIAYYFTGIVNKPFDIKGKRLPYV
SPNQFIFDMMYTYKHTTFGISSYFYSRAYSSMLNQAKSQTVCLPLNPEYTGGLEYGCNSVGLLPLYFVLNVQVSSVLWQS
GRHKITGSLQINNLFNMKYYFRGIGTSPTGREPAPGRSITAYLNYEF