TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 6 - 26

MKKRHLLSLLALGISTACYGETYPAPIGPSQSDFGGVGLLQTPTARMAREGELSLNYRDNDQYRYYSASVQLFPWLETTL
RYTDVRTRQYSSVEAFSGDQTYKDKAFDLKLRLWEESYWLPQVAVGARDIGGTGLFDAEYLVASKAWGPFDFTLGLGWGY
LGTSGNVKNPLCSASDKYCYRDNSYKQAGSIDGSQMFHGPASLFGGVEYQTPWQPLRLKLEYEGNNYQQDFAGKLEQKSK
FNVGAIYRVTDWADVNLSYERGNTFMFGVTLRTNFNDLRPSYNDNARPQYQPQPQDAILQHSVVANQLTLLKYNAGLADP
QIQAKGDTLYVTGEQVKYRDSREGIIRANRIVMNDLPDGIKTIRITENRLNMPQVTTETDVASLKNHLAGEPLGHETKLA
QKRVEPVVPQSTEQGWYIDKSRFDFHIDPVLNQSVGGPENFYMYQLGVMGTADLWLTDHLLTTGSLFANLANNYDKFNYT
NPPQDSHLPRVRTHVREYVQNDVYVNNLQANYFQHLGNGFYGQVYGGYLETMFGGAGAEVLYRPLDSNWAFGLDANYVKQ
RDWRSAKDMMKFTDYSVKTGHLTAYWTPSFAQDVLVKASVGQYLAGDKGGTLEIAKRFDSGVVVGGYATITNVSKEEYGE
GDFTKGVYVSVPLDLFSSGPTRSRAAIGWTPLTRDGGQQLGRKFQLYDMTSDRSVNFR