TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MINKLRIAILSLTVFASSTVFAQDKKDIFNPVNTSVTSQTIAPDARAAGMGDVGAATDPDVNSQYWNPAKYPFNISRAGV
SLNYTPWLRQLVSDIDLAYLSGYYRIGDYSAVSASMRYFSLGEVQMTDGSNMTINPYEMSMDVAYSLMLSEHFSLGAAVR
WIYSDLTYNYTDDTAPGSAFAADLSCYYQNYINIGERECQLGLGMNISNIGSKITFGGDNRSEFIPTNLRLGASLMIPID
EFNRFTIAADANKLLVPTYPKRKADETQVDYDNRLQKEYYDVSSISGIFKSFGDAPNGASEELQEIQWSLGAEYTYNDKF
SLRAGYHHESENKGNRKYFTVGAGFKMNVFSLDAGYVIATAKNNPLDQTLRFSLSFDMDGIKDLFKRR