TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 26 - 50
TMS 2: 115 - 135
TMS 3: 194 - 218
TMS 4: 272 - 297
TMS 5: 303 - 323
TMS 6: 513 - 538
TMS 7: 590 - 615
TMS 8: 682 - 707
TMS 9: 747 - 765

MDKLTQYLSSIKPYRDCDFIDRLNSFYTVIGTVCFAVLVSGWSFVGTPIQCWFPAYFKGWWIQYSLDYCYVQNTYFLPFT
KSVPLKNYWDLIRSPIDIPESVEKREERLIGYYQWVPFILALVAVCFWMPMAFWRALNMHSGISVKTVCDMTSIVEHVEP
LSRRKNVDKIAQLLDHSTVLSARLHGRNLFTGRYILLLYLAVKIYYVINAVMLFFMLQHFLGVDDSFWGARVFYNLVYGR
QWEETGNFPRVTICDFEVRELGNVHRHSVQCVLMINMFNEKIFLFFWWWFVILAVLNSINLLCWIASIIFDSFSWSYVIS
YLQDSDQWEMSESEFLLNIENFVKTCLQPDGMFLLRLIGTNSGEIVSKELVNSLWNRYLSRKISNHKKMDDDQSLLDFGT
TATMFFVDSFLRALTPHNDDDLVDRVNYYYTPIIIAFFSLTLSAKQYVGQPIQCWVPAQFTGAWEQYTENYCFVQNTYFL
QLTNQIPVDYVERDSREIGYYQWVPFILALQAFLFYLPCLIWRLTNWYSGISVLGITNMAVDAGNMDHETRKKNVKTVAQ
HIRQSLNLQRELSTSGKLFGFLIYGKHYGIYVTGLYLFIKFLYILNVVCQFLILNRFLGAQYTFWGFEILRDLAYGREWQ
ESGHFPRVTMCDFDVRVLGNLHRWTVQCVLMINMFNEKIYLFLWWWFFIISIFTFLNFFYWIFVSFNENMQVNFISRYLR
VSDKISDTLPEQRRVGKFVRRELRPDGVFLLRIIASNAGDIIATELIKSLWTVYDAKQNHPTPPPVQSKKNMNYDKNDQS
PYQEEKMPLAGSQ
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9