TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MRKFINIAALFLLLPATAFGLEEDEYYCIQVASSPGNLDLLIEEAKELQNQFPQVRVEKIGHMYTVRVGFWKDFKKAKSA
LSEVKQLFPSAFLRDCYYKPQRWVFPARTETEKRANKIETRETATEKGIPEKPGKPSTSPLSFKWEEEFEKVKSQIKVTE
PKLPQPLKQPTEEEKRAETASSKTTTFIGETYLFVDGSFVEGLDPRTGCRKRGRELIGRLGYRFVTDLFNSFSVWGDIYG
GIGYQRFRHTTRRKGWWDIRYLYLNTKTFEERNTPGYDLSLGRMPLLEPRGFWYRNYLDGLRLRYQSTLLNWYLFAGGRF
SDSRVSSSEERINLQGYRYLVARADYQYYYRQHLGFFFIKEYKKRFSNLNDPSVWKGVRPKENLNWLGVRLKGEKEWGSY
WLDLGYMWGKRGFTDSIEQDCTAYKVVTATYYKGVHGIGAEIGAKRLLGDERNKGVGFRFAVGQGSNSRTGSTNFYLPKI
STSMSYLFGPNRIRYYGELANPDLNNLVLLSLFGGYKVGEDTWLEANLIKYLQYKISPYAPFSRYFIAPNGKSRDLGTEL
DLLIDGEITGNGRWRYVAAGTLFIPGGAYSGKLDQWNAYGVFLRIKRYW
Create a helical wheel plot for a TMS: