TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 160 - 185
TMS 2: 205 - 230
TMS 3: 313 - 330
TMS 4: 338 - 361
TMS 5: 391 - 409
TMS 6: 421 - 446
TMS 7: 476 - 500
TMS 8: 520 - 539
TMS 9: 557 - 575
TMS 10: 595 - 614
TMS 11: 632 - 655

MAEESNKNNMTAHLNKINTYKNNLIISNNSINNNNNSINNNNDIIDNDHVTNDQISNHDSLNEDQLIQQTLSLTKKTNKS
KLTDSKQFKQNDQYNNKHNCHMYQFDKEDMSNDNIEIITDKIRDKWNKKMDFLLSIIGFAVDLANVWRFPYLCYKNGGGA
FLIPYGLMLIFGGIPLFYMELALGQFIRKGAITSWGRVCPLLKGVGYSVVLVAFYTDWFYNMIIAWSLYYFGASFTFNLP
WMSCNNAWNTENCIDFHLTKNDSVFQWKNFSLRNNSSIMGNITFPVEEFFSNQVLGRTKDTNVENPGKIQWQILLCFVAV
MVICYFSLWKGIHTSGKVVWFTALFPYVVLIIFLFRGITLPGSTNGIYHYIWPNIAKLKSAEPWVDAATQVFFSLGPGFG
VLMAYASYNEFHNNVYRDALVVASINSLTSLLSGFVVFTLLGYMAYRRNVLVLDVIKDDPVLVFSVYPEALSTLPGSTFL
SICFFLMLLTLGLDSSFGGSEAVITALSDEYPLLANHRELFVLGLFTFYIGIGALESTQGGIYWFHLFERTCVEYPILLA
VLCETVCIAWIYGVDRFRQNIKQMLGFQPGIFWKICWKFIAPLFILFNITYGLSNYQPLQLGDYTYPLWANILGGIFSGS
AILTIPIVAIIQILRTEGTFSERIKKLIKPDECMEPNEYLIEDKPIINRKMPISLSDTFDSTKSSSYLKKVQSTNSIPNC
YKVVRNV
Create a helical wheel plot for a TMS:
TMS: 1
TMS: 2
TMS: 3
TMS: 4
TMS: 5
TMS: 6
TMS: 7
TMS: 8
TMS: 9
TMS: 10
TMS: 11