TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 243 - 268
TMS 2: 276 - 296
TMS 3: 308 - 332
TMS 4: 452 - 470
TMS 5: 1001 - 1018
TMS 6: 1038 - 1058
TMS 7: 1084 - 1103
TMS 8: 1113 - 1138
TMS 9: 1305 - 1330

MRTAVPTSDPTASPHEDNCLHLGPHSLTPQQSAEDLARVPANSTSNILNRLLVSYDPRIRPNFKGLQSHTCSVSPQDYRV
NIFLRQKWNDPRLKLPSDFRGSDALTVDPTMYKCLWKPDLFFANEKSANFHDVTQENILLFIFRDGDVLVSMRLSITLSC
PLDLTLFPMDTQRCKMQLESFGYTTDDLRFIWQSGDPVQLEKIALPQFDIKKEDIEYGNCTKYYKGTGYYTCVEVIFTLR
RQVGFYMMGVYAPTLLIVVLSWLSFWINPDASAARVPLGIFSVLSLASECTTLAAELPKVSYVKALDVWLIACLLFGFAS
LVEYAVVQVMLNNPKRVEAEKARIAKAEQAEGKGGSAAKKSTVNGTGTPVHISTLQVGETRCKKVCTSKSDLRSNDFSIV
GSLPRDFELSNYDCYGKPIEVSNGLSKSQAKNNKKPPPAKPVIPTAAKRIDLYARALFPFCFLFFNVIYWDTRRLSIPHA
KTSRHLSVSAADNSDPDAVHAKSRDGHQAGGLFPRGADQEYSAFRVGMVQFSTSEFRLTPHIDNLEVANSFAVTNAFCSQ
FSRGVYAIFGFYDKKSVNTITSFCGTLHVSFITPSFPTDGTHPFVIQMRPDLKGALLSLIEYYQWDKFAYLYDSDRGLST
LQAVLDSAAEKKWQVTAINVGNINNDKKDETYRSLFQDLELKKERRVVLDCERDKVNDIVDQVITIGKHVKGYHYIIANL
GFTDGDLLKIQFGGANVSGFQIVDYDDSLVSKFIERWSTLEEKEYPGAHTATIKYTSALTYDAVQVMTEAFRNLRKQRIE
ISRRGNAGDCLANPAVPWGQGVEIERALKQVQVEGLSGNIKFDQNGKRINYTINIMELKTNGPRKVLASRKVFDVFQIGY
WSEVDKMVVTLTELPSGNDTSGLENKTVVVTTILESPYVMMKKNHEMLEGNERYEGYCVDLAAEIAKHCGFKYKLTIVGD
GKYGARDADTKIWNGMVGELVYGKADIAIAPLTITLVREEVIDFSKPFMSLGISIMIKKPQKSKPGVFSFLDPLAYEIWM
CIVFAYIGVSVVLFLVSRFSPYEWHTEEFEDGRETQTSESTNEFGIFNSLWFSLGAFMQQGCDISPRSLSGRIVGGVWWF
FTLIIISSYTANLAAFLTVERMVSPIESAEDLSKQTEIAYGTLDSGSTKEFFRRSKIAVFDKMWTYMRSAEPSVFVRTTA
EGVARVRKSKGKYAYLLESTMNEYIEQRKPCDTMKVGGNLDSKGYGIATPKGSSLRNAVNLAVLKLNEQGLLDKLKNKWW
YDKGECGSGGGDSKEKTSALSLSNVAGVFYILVGGLGLAMLVALIEFCYKSRAEAKRMKVAKNTQTINPSSSQNSQNFAT
YKEGYNVYGIESVKI