TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

TMS 1: 302 - 321
TMS 2: 341 - 361
TMS 3: 391 - 411

MSQKVFEFKDLFLEVKNEDKNICTEYAKLLDGVSGKFVSGELTAVMGASGAGKSTLFNMLLGRISNDCKSYGTILYNGKE
RSAYDWVHQVAYLKQEDIFYTKFSILECILYNLDFYQPFTSKKEKLSVAEDLLRRSNIFEKRHAYMESLSGGERKRAMIA
LSMCSDPEIIFMDEPTSGLDSHSALTLINFMKTYAKENDKIVVISLHQPGEALFNLFDNILYLGKGGVFYDGKIKDIPDW
LNANKIPKPEGISLAEFLFELHTDNPHPPEISRFRPNVDQIINSNRQKYDELRRSNVLVGNLSSRYFEMSMSLVDVITFI
RRFYLNVHRTEKFFKSFAVHMLFILFFSCLFYFGALKEIVNTLLNVSFESDTLKDLVDHTKTYFTSDHEKIFFTFYLYNV
FWCQLCLHVLLEKRL