TCDB is operated by the Saier Lab Bioinformatics Group
TMS Prediction:

MMKKKVYALFAITTLCFYNAYSQSSGDVSSDGRSGNIISTGVPFLLVAPDAKAGAMGEVGVATAPDGNSIHWNPSKLAFL
KDSYGVSVSYSPWMQKFVPDINIAYLSGYYRLDERNVLGGSLRYFSYGDIQMTDDAGNPQGTYNPNELSVDASLARSFGQ
NFSLGTAVRFIYSNLTSGMVNSANQNKAGVALAADVSGYYKSDRKSFLDNEATYTFGVNISNIGTKISYTDAGPKYFLPT
NLRLGGGITYHIDDDNDFMLTVDANKLLVPSDPNSTKSVPAGIFSSFGDAPGGFSEEMKEINFGFGAEYLFNKQFALRAG
YFYENPNKGNRNYLTLGAGFKYNIVNIDMAYIAANTQKSPLAQTLRFSLSLNFAEVAEAVKK
Create a helical wheel plot for a TMS: